If it's in the sea, it's on our list

GDPRflag_UK

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Nordic Seafood behandler alle personfølsomme oplysninger fortroligt. Oplysningerne bruges udelukkende internt hos Nordic Seafood og af vores samarbejdspartnere og kun til at opfylde vores aftaler med kunder, leverandører og medarbejdere. Det er derfor kun de medarbejdere hos Nordic Seafood, som skal bruge oplysningerne i forbindelse med deres arbejde, der har adgang til dem. Oplysningerne videregives eller videresælges ikke til andre.

Nordic Seafood har en sikkerhedspolitik samt uddybende retningslinjer om persondata. Vi har desuden truffet tekniske foranstaltninger, som beskytter persondata mod uautoriseret adgang, ændring, brug eller sletning. Nordic Seafood videregiver ikke persondata til staten eller offentlige institutioner, medmindre dette er et lovkrav. 


Kunder og leverandører

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med både vores kunder og leverandører. Det drejer sig om almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser samt navn, titel telefonnummer og e-mailadresser på eventuelle kontaktpersoner hos kunder og leverandører. 

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser. 

Formålet er at kunne opfylde de indgåede aftaler, herunder bl.a. levering af varer og ydelser, fakturering, kvalitetsstyring- og kontrol, udvikling af vores forretningsområder, varetagelse af drift og vedligeholdelse af IT-systemer.


Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi sætte cookies på dit terminaludstyr. Brug af cookies kan medføre behandling af dine personoplysninger. 
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger.


Sletning af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i vores system, så længe vi har et konkret og sagligt formål med dette, og opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

De dokumenter, du har uploadet i vores system til online ansøgninger, så som CV, ansøgning, anbefaling m.v., slettes 6 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen. Din e-mailadresse og navn vil forblive registreret i systemet, såfremt der er behov for at kontakte dig på senere tidspunkt.

Du kan til enhver tid få slettet relevante oplysninger ved at henvende dig skriftligt til os. Hvis du ønsker, at vi sletter oplysninger om dig, opbevarer vi kun de personoplysninger, som vi måtte være forpligtet til efter gældende ret. 


Videregivelse af oplysninger

Nordic Seafood videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vi har om dig. Dine personoplysninger kan f. eks. blive videregivet til: (i) leverandører, som vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger sker kun, når vi har et lovligt grundlag for det.

 

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som bruger, en behandling af data, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for at bevare en høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart.


Online ansøgninger

Hvis du søger en stilling via job@nordicseafood.com, gælder følgende for behandling af dine personoplysninger.

Det er alene de personoplysninger, du har indtastet i mailen, og de dokumenter, du har vedhæftet, som registreres. Du bør kun afgive personoplysninger, som er relevante i forhold til jobprofilen og som efterspørges i stillingsopslaget.

Formålet, med at indsamle personoplysninger, er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede i og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger. Vi gemmer også historik over, hvilke job du har søgt.

Personlige oplysninger i din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og benyttes udelukkende af den/de personer, som deltager i rekrutteringsprocessen. Det er således kun relevante personer, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din ansøgning samt CV.


Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Nordic Seafood.

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler CPR-nr. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.


 • Når vi modtager din ansøgning
  I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.
  Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik og anbefalinger/referencer.
  Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.
  Vi registrerer de fremsendte oplysninger i vores personaleadministrationssystem.

 • Vi vurderer ansøgningen
  Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). 

 • Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale
  I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.
  Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

 • Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver
  I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager.
  Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

 • Opbevaring og sletning
  Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig inden for 6 måneder.
  Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen i din personalemappe.

 • Opbevare ansøgning med henblik på senere rekruttering
  I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

Indsigt og indsigelser

Med den beskrevne persondatapolitik overholder Nordic Seafood lovgivningen omkring behandling af persondata.

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret omkring dig eller ønsker at blive slettet, kan du henvende dig til:

Nordic Seafood A/S  
Søren Nordbysvej 15
9850 Hirtshals
Danmark 
E-mail: gdpr@nordicseafood.com


Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) er ankeinstansen.


arrow-up.png

Nordic Seafood A/S

Søren Nordbysvej 15

DK 9850 Hirtshals

T: +45 9894 1533
E: mail@nordicseafood.com

CVR: 11142141

Useful links